WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

KONTAKT

NAGŁOŚNIENIE

OŚWIETLENIE

DJ NA KAŻDĄ
OKAZJĘ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa "AFEX Daniel Afeltowicz"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi obsługi i realizacji eventów,
na terenie objętym LSR.